VisitMøn
2020

Nytårsudtalelse

12/21/2020

2020 har været et meget anderledes og udfordrende år for turismen på Møn og Sydsjælland. Læs Formand, Nils Natorps nytårsudtalelse herunder. 

Det vildeste år!

2020 har for os alle nok været et af de vildeste år nogensinde. Vi er blevet kørt igennem den helt store følelsesmæssige rutschebanetur efter at COVID-19 lukkede Danmark den 11. marts 2020. Spørgsmål som ingen kunne besvare stod i kø!  Hvor mange ville blive alvorligt syge? Hvor mange ville dø? Hvor længe ville tvangslukningen vare? Ville den virksomhed man arbejder I komme helskindet igennem, eller måske gå konkurs? Der var nok at tænke over og mange fik sikkert tilpasset driften i virksomheden til de hårde tider. De nødvendige restriktioner, samfundssind og regeringens hjælpepakker fik sammen med forårets varmere vejr gradvist reduceret smittetrykket og optimismen til at vende tilbage.  

Grænsen testet
Og så fik vi ellers den vildeste sommer i mands minde! Vi måtte undvære de udenlandske turister, men danskerne, der havde været indespærret i deres lejligheder og huse, ville i den grad 'tilbage til naturen'. Naturen kaldte - og det havde den konsekvens at hele Kystdanmark i bogstaveligste forstand blev lagt ned. Ikke mindst Vordingborg Kommune og herunder specielt Møn. 

I løbet af sommeren er vi blevet testet på vores grænser for, hvad vi og øen kan kapere af endagsturister og trafik. Der har været kilometerlange køer, tusindvis af biler, overfyldte shelterpladser, men heldigvis også rigtig dejlig travlt, så alle de virksomheder inkl. detailhandlen, der er afhængige af turistindtægter, har kunnet indhente det tabte fra foråret. For at sige det som det er, har det været fantastisk at opleve! Og i turistforeningen er det vores klare opfattelse at ALLE har kæmpet, smilet og arbejdet på at give vores mange gæster de bedst mulige oplevelser. TAK for det!

Men det har også ført til naturlige overvejelser hos os, der bor på Møn. Har vi nået grænsen? Hvornår er nok nok? Og hvordan sikrer vi, at vi kan fastholde og gerne udvide naturgrundlaget, som de mange gæster i første omgang kommer til Møn for at opleve?

Ikke et normalt år
I første omgang skal man passe på med at generalisere! 2020 er og var ikke 'the new normal' hvad angår turisttrykket. Året var nærmere den 'perfekte storm' forårsaget af COVID-19, masser af positiv omtale (Camønoen, Dark Sky og UNESCO Biosfære), et udrejseforbud for alle danskere, den korte afstand til København og så selvfølgelig, at vi har Møns Klint som er en af Danmarks største naturoplevelser. Næste år får vi ikke så travlt som i år, og når vi når 2022 og danskerne igen kan drage til udlandet, ja så normaliseres det hele igen - selvom det nok bliver på et lidt højere niveau. 

Vores drøm
I Turistforeningen drømmer vi om et lokalsamfund, hvor det er godt at bo, leve og arbejde, hvor der er gode daginstitutioner og skoler, hvor den offentlige trafik fungerer, hvor detailhandlen lever og har det godt, hvor de, der ønsker det, kan finde et job lokalt og hvor vi kommer hinanden ved og kan dyrke vores fritidsinteresser. For at kunne finansiere den drøm, skal vi have flere til at bosætte sig - også på Møn. Folk som kan arbejde hjemmefra, eller som ikke behøver at pendle mere end de 30 minutter, der er de flestes grænse for, hvor lang tid man gider sidde i en bil. Det kan kun lade sig gøre hvis vi får stoppet de seneste 15 års massive fraflytning. Og fraflytningen kan kun på længere sigt stoppes, hvis vi får skabt flere arbejdspladser. Det er her en velgennemtænkt turisme kan være med til at løfte lokalsamfundet. Turismen er det erhvervsområde, hvor vi har langt det største og mest umiddelbare potentiale for udvikling og for at skabe arbejdspladser. Men det skal ske afmålt og bæredygtigt i samklang med både naturen, lokalbefolkningen og de økonomiske interesser.

En ny bæredygtig turismestrategi
Lige nu arbejdes der derfor på en revideret turismestrategi, der har til formål at opstille visionen for de næste 5-års udvikling af turismen i Vordingborg Kommune. Omdrejningspunktet er FN’s 17 verdensmål om bæredygtighed, hvor turismen er i balance med både naturen og lokalsamfundet.

Processen blev kickstartet på det velbesøgte Præstekildemøde i oktober 2019. Efter et COVID-19 ramt forår og en travl sommer er der nu fulgt op med en række workshops med deltagelse af alle relevante interesseorganisationer og en række markante turismeaktører. Målet er at Kommunen kan godkende den nye strategi i 1. kvartal 2020. Den kommer til at bygge på bl.a. følgende prioriteringer: 

  • Naturgrundlaget skal beskyttes og udvides. Gæsterne kommer pga. den store vilde natur, stilheden og de lange rene kyststrækninger! Strategien kommer derfor til at indeholde et katalog over naturprojekter som ønskes gennemført, herunder nye vådområder og økologiske korridorer, der kan være med til at sikre en stærkere biodiversitet.
  • Turisterne skal være med til at betale for, at vi får mere natur. Der skal arbejdes på en lokal udgave af den tyske 'kurtax'. Endvidere er det et ønske at få indført en eller anden form for roadpricing for turister, specielt for dagsturister, som kan være med til at finansiere den naturbaserede strategi.
  • Vi skal have konverteret de stærkt trafikskabende dagsturister til overnattende gæster, som bidrager langt mere til den lokale økonomi. I juli 2020 var der udsolgt på alle overnatningssteder (som det også var det i 2019). 
  • Vi skal fastholde og udbygge et bredt udbud af kvalitets-overnatningsmuligheder, hvor der også er plads til en eller to større feriecenteroperatører, der er afhængig af at husene/lejlighederne også er fyldt op uden for sæson, og som derfor kan være med til at udvide den ellers meget korte sæson.
  • Der skal udarbejdes en infrastrukturplan, der reducerer trafikken, specielt i højsæsonen. Der skal bl.a. indføres eldreven transport mellem de forskellige attraktioner og naturoplevelser.
  • Det lokale udviklingsmiljø indenfor fødevarer, outdoor, natur- og kulturoplevelser skal styrkes, så oplevelsestilbuddet bliver stærkere og endnu mere lokalt.
  • Og sidst men ikke mindst skal Møns turismefremtid bygge på de 4 søjler, FN's verdensmål, UNESCO Biosfære, en kommende udpegning af Møns Klint til UNESCO verdensarv og Dark Sky. Nye projekter skal lakmustestes op imod disse verdensanerkendte brands, hvor man er underlagt løbende evalueringer. Lever man ikke op til kriterierne bliver man simpelthen smidt ud! På den måde kan UNESCO og Dark Sky være med til at sikre en bæredygtig udvikling på Møn.

Lokale frustrationer
Det er ingen hemmelighed, at der arbejdes på 2 store overnatningsprojekter på Møn - Feriecenterprojekterne i Hjelm Bugt og på Sukkerfabrikken. Vi ved endnu ikke om nogen af dem bliver til noget, og i givet fald om det bliver ét projekt - eller måske dem begge.

Hjelm Bugt projektet, har tiltrukket sig stor opmærksomhed og der er meget delte meninger om det. I Turistforeningen er vi 'betinget' positive over for realiseringen af projektet. Betinget betyder et JA, MEN kun hvis projektet afstemmes i forhold til de værdier vi baserer vores turisme på. Vi ser det som en selvfølgelig betingelse for vores støtte, at initiativtagerne er seriøse investorer, og at alle natur- og miljømæssige restriktioner overholdes. Projektet skal være tilpasset i forhold til Dark Sky og UNESCO Biosfære, og så skal det størrelsesmæssigt være tilpasset til hvad lokalområdet kan bære, både trafikalt og i forhold til lokalbefolkningen. Det forlyder at bygherren for øjeblikket arbejder på en VVM-redegørelse, hvor alle disse forhold vil blive belyst. Vi ser frem til at projektet bliver præsenteret i sin helhed - for først når det er sket, kan man reelt forholde sig til det. Hvis det viser sig at Hjelm Bugt projektet lever op til alle krav og ønsker, ser vi gerne at det område, der har været udlagt i region og kommuneplan til 'et feriecenter' siden 2005, rent faktisk bliver brugt til formålet. 

Et spændende 2021
Der er lagt op til et rigtig spændende 2021, hvor vi forhåbentlig kan begynde at vriste os fri af COVID-19's stramme greb om privat- og erhvervsliv, hvor vi stadig vil opleve at mange danskere holder sommerferie hjemme, hvor turismen og handlen blomstrer og hvor vi får vedtaget en ny bæredygtig turismestrategi, der bl.a. baserer sig på FN’s verdensmål og UNESCO Biosfære. I den forbindelse er det værd at bemærke at tankegodset bag UNESCO Biosfære bliver mere og mere centralt, og at vi ikke havde været Danmarks første Biosfæreområde, hvis ikke Kommunen havde bakket om Annette Tenbergs utrættelige arbejde for naturen og den lokale udvikling.

Endelig skal der lyde en tak til Møns Klint for at have valgt at lægge sig lige her:) Tak til alle Turistforeningens medlemmer, ikke mindst de mange små turistvirksomheder, der hver dag knokler for at gøre Møn til det bedste sted at holde ferie; til foreningens samarbejdspartnere og til alle jer, der er med til at gøre Møn og Sydsjælland til en levende og spændende turistoplevelse, der hele tiden udvikler sig.

Med ønsket om et lykkebringende og fremgangsrigt 2021

 

Med venlig hilsen

Nils Natorp
Formand

Møn Sydsjælland Turistforening