Lystfiskeri Møns Klint

Møn - et paradis for lystfiskere!

Foto: Thomas Ix

Lystfiskeri på Møn byder på skønne naturoplevelser og enestående fiskeoplevelser for livet ved nogle af Danmarks bedste fiskevande.

På Møn støtter vi det bæredygtige lystfiskeri gennem Fishing Zealand, som arbejder for bæredygtigt lystfiskeri, for en bedre vandløbskvalitet og for at give unge og udsatte muligheder for at opleve glæden ved lystfiskeri.
Fishing Zealand er et samarbejdsprojekt mellem forskellige kommuner, turistråd, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale virksomheder, foreninger og en masse frivillige lystfiskere.

Bæredygtig lystfiskeri er nøgleordet, og det handler først og fremmest om at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og øerne. 

Benyttelse af naturen går hånd i hånd med beskyttelse af naturen. 

Men det hele kræver et godt vandmiljø og sunde fiskebestande. Fishing Zealand og de mange frivillige arbejder blandt andet aktivt for en bedre vandløbskvalitet med henblik på at forbedre gyde- og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige fiskearter. Derudover arbejder Fishing Zealand aktivt på et socialt niveau ved at give unge og udsatte muligheder for at opleve fiskeglæde og livsbekræftende oplevelser i naturen.

Gode fiskesteder på Møn & Sydsjælland

Møn og Sydsjælland er med sine lange kyststrækning og forskelligartede fiskevande et sandt paradis for lystfiskere.   

Nyord Broen - lystfiskeri

Fisk efter Aborre, fladfisk og ørred på Nyord broen.  Det er bedst at fiske fra broen om sommeren, men i foråret og efteråret kan der ligeledes opleves godt fiskeri efter trækkende havørreder.  Det mest optimale vejrforholdet er stille vejr, men ellers gælder det om at time sit fiske...

Klintholm Havn - lystfiskeri

Klintholm Havn er et glimrende sted for fiskeri, hvor det er muligt at fange havørred, hornfisk, fladfisk samt ål og aborre. I forår og efterår fiskes der efter havørred og fra starten af maj måned er der også masser af hornfisk. Fiskeriet foregår fra Klintholm Havn og mod øst til Mø...

Download Fiskeguide

Sydsjælland og Møn byder på et væld af spændende fiskemuligheder, hvor rovfisk såsom havørred, laks, gedde, sandart og aborre står centralt. Områderne her er særligt spændende, fordi de ikke blot byder på et væld af interessante ferske fiskevande i form af åer, kanaler, moser og søer, men ...