Møn UNESCO Biosfære

Møn UNESCO Biosfære

Foto: Richard Clark

Mød Møn og de omkringliggende vandområder og øer, som i 2017 var optaget som Danmarks første UNESCO Biosfære!

 

 

Velkommen til Møn UNESCO Biosfæreområde

Møn Biosfære byder på 450 kvadratkilometer unik og artsrige natur på land og i vandet samt på en uforstyrret nattehimmel, hvor du på en stjerneklar nat kan se helt til den næste galakse. I 2017 blev Møn derfor udpeget til Danmarks første UNESCO Biosfæreområde og til Nordens første Dark Sky Park og Community.

Begge udpegninger hylder den Mønske natur som værende i verdensklasse, og anerkender den indsats de lokale yder for at udvikle samfundet i samspil med naturen. 

Biosfæren er det rum, der omgiver os med alle levesteder og arter på land, i vandet og i luften. Biosfæren er vores fælles eksistensgrundlag, og vi har et særligt ansvar for at værne om den. Af alle UNESCO programmer er biosfæreområder steder, der mest lægger vægt på mennesker.

På denne side og i den vedhæftet folder kan du læse, hvordan du kan opleve og være en aktiv del af Møn Biosfære. Vi byder dig velkommen til 10 unikke oplevelser i Møn UNESCO Biosfære og Dark Sky Park.

God fornøjelse!

Møn Biosfæreområdet er beviset på, hvad der kan ske, når områdets beboere og organisationer arbejder sammen om at beskytte naturen og drive erhverv i tråd med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling," sagde Bo Manderup-Jensen, Formand for UNESCO Danmark.

Se top 10 biosfærespots i området

Foto: Thomas IX

Tre fokusområder for Møn UNESCO Biosfære

Som en del af UNESCOs "Man and the Biosphere" program, er bevarelse, læring og udvikling af Møn UNESCO Biosfære muligt på grund af støtte fra Vordingborg Kommune og samarbejde mellem mange aktører. 

Vand

Foto: Thomas IX

Land

Foto: Thomas IX

Dark Sky

Foto: Thomas IX

GUIDE: 8 oplevelser med fokus på bæredygtighed

Foto: VisitMøn

"Be part of something bigger"

Læs mere om Møn UNESCO Biosfære og vores samspil med den unikke Mønske natur her.